Vad är Crohns?

Kortfattat är Crohns en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, en sk autoimmun sjukdom, vilket innebär att kroppens eget immunförsvar angriper kroppsegen vävnad. Detsamma gäller Ulcerös colit.
Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), särskilt Crohns, blir allt vanligare i Sverige och idag lever över 1 % av Sveriges befolkning med IBD. (källa: jagharibd.se)

Man vet inte varför man får Crohns sjukdom mer än att många olika faktorer verkar spela in, både arv och miljö.
Något i immunförsvaret gör att den reagerar på tarmens bakterieflora, vilket i sin tur sätter igång en inflammation som så småningom blir kronisk.

Crohns kommer i så kallade skov. Det är skoven som man försöker hålla undan med hjälp av medicinering. Det finns inget botemedel mot Crohns. Mina skov var med ca 2 veckors mellanrum och höll i sig i ca 1 vecka. Smärtor var mitt främsta symptom.

Efter många år av magproblem som alltså tillslut resulterade i en Chrons-diagnos är idag jag helt medicinfri och symptomfri.
Jag har följt det Autoimmuna Protokollet och har idag landat i en indivuduellt anpassad Paleo-kost jag kan hålla under lång tid, kanske livet ut.
Läs mer om om vad AIP och Paleo är i menyn ovan.